משחק סקולד המאתה יגד באינטרנט

                                  Fish Match Deluxe קחשמ

סקולד המאתה יגד (Fish Match Deluxe):

.םהב אנקל קר ןתינ םתרוצו םעבצ לש ןווגמה תאו ,אילפהל םייפהפי םיגד .שרגמה לע םיצצורתמש םיריהבה םיגדה ןיב תוחשל םכל םורגי Fish Match .רתוי וא םיהז םיטקייבוא השולש לש תורוש רוצילו םוקמ תברקב ףילחהל .גדל תחתמש םיאתה תא תוקנל תנמ לע יחרכה הז .הנממ גורחל ןתינ אלש תלבגומ ןמז תלבגמ שי דחא לכלו תומר ששו םישול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות