משחק ד 2 סכלא הקתפרה באינטרנט

                                  Alex 2D Run Adventure קחשמ

ד 2 סכלא הקתפרה (Alex 2D Run Adventure):

.הציר איש עובקל דמוע סכלא םשב דלי .תוניוצמ תואצות ןיגפהל םוי ידמ ןמיא אוה .לעמ ץופקל ךירצש וכרדב םינוש םילושכמ הברה ויהי יכ ,ץרל רוזעתו ,ץ .שדחמ ליחתהל ךרטצי לכהו םייתסי ץורימה ,לושכמ לכבu200bu200b ההשי .לוחכ קרב ףוסא .ןמזב תאז השעו תומדה לע ץחל ,ץופקל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות