משחק הרודמ לע רופיס באינטרנט

                                  A Tale at the Bonfire קחשמ

הרודמ לע רופיס (A Tale at the Bonfire):

.הלילב שיבכה לע התוא האצמו רעיב הרבע הנטק הדלי .תונושארה שמשה ינרק םע רחש םע תכללו הלילה תא תוכחל הטילחה הרוביג .ודיצל הבשייתהו שא הפרש איה .שאב םמחתהל תושר שקיבו םיכושחה םיחישהמ רז עיפוה עתפל .ףשכמב אלא ,השק םדאב רבודמש העדי אל איה ךא ,המיכסה הדליה .הבהלהמ ששוח אוה ךא ,ותיא קוניתה תא רורגל הצור אוה .הרודמב רופיסב רז םע רשקתלו הדליה תא ליכאהל ,שא לע רומשל ךירצ הת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות