משחק ה'גנינ רשגמ באינטרנט

                                  Ninja Jumper קחשמ

ה'גנינ רשגמ (Ninja Jumper ):

.הכורא םינומיא תפוקת רחאל יפוסה ןחבמל ןכומ ה'גנינה םחול .םיביוא דימשהלו ומצע תא ליצהל ידכ אשונה תא לעופל איצוהל לוכי אוה .ורובע עיגה רוטנמהש ,תיפוסה הניחבה תא רובעל תומדל רוזעו Jumper N .הדשה ינפ לע ורהמי םייחה לע םויא תווהלו ישונא קזנ םורגל םילוכיש .ה'גנינה לא רבחתי אל רבד םושש ךכ ץופקלו עגר רוחבל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות