משחק ץיר באינטרנט

                                  Ritz קחשמ

ץיר (Ritz ):

.עשרב םחלנו םישלחה לע ןגה ,ןגוה היהש ןוויכמ ,םיביואל דימ הכפהו ו .ותוא לסחל וטילחהו ותוא ובהא אל תוימוקמ תויפונכ .םידח םיצוק תרוצב תודוכלמ וביצה םה ,הצמשל םיעודי םינוירב וחלשנ , .ץימאה םדאה תא רצע אל הז לבא .םינטקה םירבכעה םע ףתשלו רבנעה תוכיתח לכ תא ףוסאל ול רוזעתו הניב .ץירב םידח םינרקודב לקתיהל אל הדיפקהו תומרופטלפ לע הציפק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות