משחק םיפלקה ןופיס באינטרנט

                                  Deck of Cards Mahjong קחשמ

םיפלקה ןופיס (Deck of Cards Mahjong):

.Deck of Cards Mahjong םשב השדח הדיח לביקו םיפלק לש הסיפחל רבחתה .תוקבדומ תופמ אלא ,םימוטרח םהילע םייוצמ אל ךא ,םיינבלמ םיחירא לש .תורחא תוחלצ ידי לע םידמצומ םניאש םיחירא םיסיטרכ הדשהמ ריסמו הלג .בהוא התאש תודימריפהמ תחא לכ רוחבל לוכי התא .שודשדל רותפכו םיפיט שי .תודוקנ רתוי וראשיי ךכ ,רתוי רהמ הדשה תא וקנתש לככ .תומר םירשעו האמ ללוכ קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות