משחק גנו'גהמ יקיט באינטרנט

                                  Tiki Mahjong קחשמ

גנו'גהמ יקיט (Tiki Mahjong):

.םידיליה טבש ררוגתמ וב ,סונאיקואב דובאה יאב רקבל םכתא םינימזמ ונ .רחס יביתנמ קחרה םקוממ יאהש ןוויכמ ,םתוברתל ללכ העגנ אל תינרדומה .יאה לש ומויק לע עדי אל שיא ןמזמ אל דעו קוחר תוגילפמ תוינוא .םוקמ תברקב הטכאי םתרבעהו תועטב ןאכל םתעגה .ןגוע דירוהל םתטלחה ,ירויצ ישוס ישוס םתארשכ .םהלש םייתוברתה םיכרעהו תורוסמה תא םכל וריכהו תויבבלב םכינפ תא ו .םוקמ לכב םימקוממ םימטוטש ןוויכמ ,םיבר םילא לש ינאגפ ןחלופ ידי ל .גנו'גהמ יקיטב ונלש גנו'גמה לזאפל סיסבה תא ווהי וללה תוינועבצה ת .תוגוזב םיטנמלא ריסהל ךילע ,התוא רותפל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות