משחק Birdwell ביבסמ לודגה םודאה בלכה דרופילק באינטרנט

                                  Clifford the Big Red Dog All Around Birdwell קחשמ

Birdwell ביבסמ לודגה םודאה בלכה דרופילק (Clifford the Big Red Dog All Around Birdwell):

.םירג ילימא ורבחו אוה ןכיה ךל תוארהל ןכומ אוהו לוודריב יאל ותחפש .םיבר םיניינעמ םירבד אוצמל ולכות וב ןטק יא ךרואל םכבלכ םע לויטל .םישדח םירבח ךל ריכי אוהו ,ילימא תא ךתיא חק .תכללו דנדנתהל םידליל ונת ,םיקחשמה ןגב ורצע .ברסת לא ,הרזעל קוקז והשימ םא .תונותחתה תוינמיהו תוילאמשה תוניפב םימקוממה םיצחב שמתשה ,זיזהל י .Birdwell ביבסמ לודגה םודאה בלכה דרופילקב רישה תא םייסל דליל רוז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות