משחק לדבהה תא אצמ וירמ רפוס באינטרנט

                                  Super Mario Spot the Difference קחשמ

לדבהה תא אצמ וירמ רפוס (Super Mario Spot the Difference):

.םפושמה ברברשה לש תוירלופופב לזלזת לא ,היישנה םוהתב ועקש אל וירמ .םינוש םירנא'זב םיילאוטריו םיבחרמב עיפוהל ךישממ אוה תעל תעמ .תונומתה ןיב םילדבה רחא שופיח לע ססובמה ,Super Mario Spot the Di .םיביואל םג ומכ ,וירבחו וירמ לש םהיתואקתפרהל םישדקומ םה םעפה .ךרובע םיענ רודיב היהת וז הניחב ךא ,תוידוסיב קדבית ךלש תיפצתה .םהיניב םילדבה השימח אצמו תונומת תוגוז הוושה .ךסמה שארב םיבכוכה לכ תא וקילדה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות