משחק םילדנפ באינטרנט

                                  Penalty Shoot-Out קחשמ

םילדנפ (Penalty Shoot-Out):

.וחאב הרטמה תרדגה ידי לע ברק ךורעל וטילחה םהו לגרודכ רודכ וגישה .ישוקה תמר תריחב ידי לע הרטמל רודכה תא עיקבהל ךלוהש והשימל ורזעת .לוג עיקבהל יוכיס ףדרדל שי זאו ,קוריה ןומיסב רמשנ ןווחמהש ואדוו .תופסונ תודוקנ גישהל ידכ םהב עוגפל וסנ ,רעושה ירוחאמ ועיפוי םידע .םכותל סנכיהל רודכל רשפאל אל ,רעשה לע ןגהל ךילע זאו רעושכ קחשמ ה .תוקיחצמ תויצמינא םע הנהמ קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות