משחק גנו'גהמ לפירט דלומה גח באינטרנט

                                  Christmas Triple Mahjong קחשמ

גנו'גהמ לפירט דלומה גח (Christmas Triple Mahjong):

.דלומה גח שלושמה דלומה גח קחשמב בצוהו סואלק הטנס ידי לע םכרובע ד .דלומה גח לש תורחא תונוכתו דלומה גחל לסניט ,םיקתממ לש תונומת םיח .םיהז םיחירא השולש ריסהל םכילע ,היונבה הדימריפה תא קרפל ידכ .ישפוח תויהל ךירצ דחא דצ תוחפלו ןיינבה ילושב תומקוממ תויהל תוכיר .םש םיראותמ םיחמצהש רקיעה ,תוהז תויהל תובייח אל םיחרפ תונומת ,רה .לבגומ לזאפה תא רותפל ןמזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות