משחק שח באינטרנט

                                  Hesh קחשמ

שח (Hesh):

.תודחוימ ףורגא תופפכ םע הריזב תויעוצקמב תאז םישועש הלאכ שי ךא ,ם .ונלש Hesh קחשמב וארתש ה'רבחה הלא .ידמל םיעודי םישיא לש תגצומה הרושהמ םחול רוחבל םינמזומ םתא .םירחאו ןאגוה קלאה ,רוגרג קאמ רונוק ,בובליב יקור תא תולקב ריכהל .םינושארה תוסובההו תונוחצינה ,תוברקה ליחתתשכ ועיפוי םה ךא ,םירתס .םילבגומ םניא ךיתוחוכ יכ ץחר ךא ,ביריב הכמ .זבזבת לאו היגרנאב טולש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות