Connect Cute Zoo קחשמ

דומח תויח ןג רבח (Connect Cute Zoo):

.חפב הלפנ ינוריע קראפב תוקחשמש תוקיחצמ תויח לש הגולפ .םיאתל קלוחמה רוגס קחשמ שרגמב תורוגס תויחה לכ תעכ .ררחתשהל םלוכל רוזעל ךרטצת דומח Connect Zoo קחשמב התא .ךומסב תודמועה תוהז תויח יתש אוצמלו קחשמה שרגמ תא בטיה קודבל םכי .רבכעה תציחלב םהינש תא רחב טושפ התא וישכע .תודוקנ לבקמו קחשמה םוחתמ םתוא ריסמ התא ,ךכיפל .אבה בלשל רובעת תודוקנ לש םיוסמ רפסמ גישתש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות