Tap Candy Sweets Clicker קחשמ

םיקתממ תוירכוס לע שקה (Tap Candy Sweets Clicker):

.ללכב הנשמ אל ןאכ ליגהו םיקתממ םיבהוא םישנאה לש עירכמה בורה .תיב תרצותמ הלש הקותמהו השדחה תונחה תא החתפו ,בטיה ךכל תעדומ התי .תוחוקלה תונמזה תא קפסל ידכב םויה לכ תוגוע תופאלו תוירכוס לשבל ה .הז םע הל רוזעל לוכי התא .הדורו הקותמ הסמב אלמתי שארב הדימ הנקהש ךכ ךסמה לע תיביסנטניא הצ .ףסכ תויקש ריאשיו ,הצורמ בוזעיו התוא ףוסאי חוקלהו ,הרוחסה תא קלח .חווטה תא וביחרהו ףסונ דויצ ונק ,ףסכ םירבוצ םתאשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות