Pop Artpad קחשמ

דפטרא פופ (Pop Artpad):

.Pop Artpad תארקנש ונלש תילאוטריווה המרופטלפה תא םיעיצמ ונא ,םאו .םינוש םיטנמלא ןומה ךרובע ונכה ,תויונמואב קזח אל התא םא םג .תובותכ ,םיאוגול ,םיעקר ,תונוש תוריוצמ תויומד ,ףוג ,םינפ יקלח .םיקיחצמו םיקיחצמ םתוא תושעל וא םתוא טשקל ידכ םירבח לש תונומתב ו .ןמואי אל טושפ ןוימדה בחרמ .ךלשמ תפומ תריצי רוצו וב שמתשה ,אלמ הלועפ שפוח ךל שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות