משחק היזטנפ יסופד באינטרנט

                                  Fantasy Patterns קחשמ

היזטנפ יסופד (Fantasy Patterns):

.היזטנפה ןונגסב םיסופד ןווגמ םכרובע רייצל ונטלחה .םינוש םייטסטנפ הדגא ירוציו םינוקרד ,תופי תוכיסנ ,םיריבא ,תוריט .עובקל ךילעש ,םיוסמ ףצרב ןמצע לע תורזוח תונומתה ,תינבתב .רסחה רבשה תפסוה ידי לע תינבתה תא םילשתש ידכ יחרכה הז .תועטל אל הסנו הטמל תונומתהמ הז תא רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות