משחק קזח גרה באינטרנט

                                  Strong Kills קחשמ

קזח גרה (Strong Kills):

.םייחה םיתמכ ודרמ זאו ותמ הקירמא םורדב תאצמנש הנטק ריע יבשותמ םי .ריעה יוקינל דחוימ קותינ החלש הלשממה .וב תרשת קזח גרוה קחשמב התא .ריעה תובוחרמ דחאב קוסממ דירות .ריעה תובוחרב עוסנל ליחתהל ךרטצת .רבע לכמ ףרה אלל ךתוא ופקתי םיבמוז .םלוכ תא גורהלו ךלש ביריה תא סיבהל ידכ תוריל ךרטצת ,קחרמ לע רומש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות