משחק גיד הינאמ באינטרנט

                                  Fishing Mania קחשמ

גיד הינאמ (Fishing Mania):

.םיל קחרה ולש הריסה לע ועסת ,ק'ג ריעצה גיידה םע דחי ,התא הינאמ ג .קושב דואמ םיכרעומה םירידנ םיגד ינימ ןאכ םיאצמנ .םימל תחתמ םיחוש םיגד לש רפס יתב דציכ וארתו ןגוע ליפת היינואה םו .ךרדה ךרואל תוכח ליטהל םכילע היהי .ותוא עלבי אוה סרקל החוש גדה רשאכ .הניפסה ןופיסל םיגדה תא ךושמל ךרטצתו םימל תחתמ אצת הפיצה .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי ספתנש גד לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות