משחק לצהמ אצ באינטרנט

                                  Exit the Shadow קחשמ

לצהמ אצ (Exit the Shadow):

.Exit the Shadow קחשמב ונלש רוביגה ידי לע קדביהל וכרטצי םיעשר םי .םילפא םימסוק - ויאשנ לכ תא דימשהל ךרטצי אוה ךכ םשל ךא ,הזה םלוע .תיליצאה ותמישמב רוביגל רוזע .םדב המודאה הקרזמהמ קלדתל ךירצ התא ,הלחתה רותבו .תומלואה דחאב תוריהמב םתוא אוצמל ולכות ,םיעשר םיאשונ ושפח ,אבה ב .הנגה ןגמב םעפ לכב שמתשה ,חוכ ךוסח ,ינויגה היה ךא ,םחליהל .H לע ץחל ,הרקבה ישקמ תא תוארל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות