משחק ר'גנייר רעי תואקתפרה באינטרנט

                                  Forest Ranger Adventure קחשמ

ר'גנייר רעי תואקתפרה (Forest Ranger Adventure):

.תכשמנ רעיה רעוש לש הקתפרהה .םירטמוליק ךרואל ךשוממו קנע רעיל גאד אוה ,ורבח םע דחי .םיטחוש וא םירז ועיפוי אלש םיגאודו ,םיפקוע םיבבותסמ םה םוי לכ .ר'גנייר רעי תואקתפרהב דחוימ היהי םויה רויסה .דואמ םינכוסמ םהו םדוק וארנ אלש םיגירח םירוצי שוגפי רוביגהש ןווי .םינמזומ אלה םיחרואה רעי תא תונפל ידכ קשנ ילכב שמתשהל וליפא ךרטצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות