משחק 10x10 תואלקח באינטרנט

                                  Farming 10x10 קחשמ

10x10 תואלקח (Farming 10x10 ):

.10x10 תואלקחב ונלש לזאפה תווחל אבה ךורב .ןטק עבורמ חטשב םיישומיש םיחמצ לש יברמה רפסמה תא עורזל איה המישמ .לישבי לוביהו תוריהמב םהמ ועיפוי םיטבנו ,םיקולבמ םיעטק וגיצת ךכ .הנופה בחרמב בוש םילובי עורזל לכותו ,תוריהמב לכה תא חקייו עיפוי .רעי תוריפ ,םינגד ,תוקרי :םיחמצ לש בחר ןווגמ לש לודג לובי חיטביש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות