משחק תועבטמ תנוכמ באינטרנט

                                  Coin Machine קחשמ

תועבטמ תנוכמ (Coin Machine):

.…Ñ u200bu200b€ Ð ° Ñ לדוגה תרוצ ,הרדשה דומע תרוצ תרוצ ,ףוגה לש .ונלש קחשמה תועבטמה קחשמב הז עגרב דואמ הרישעו ךכ לכ המצוע שוחל ו .םיירט בהז תועבטמ ףוחדל ןונגנמה ץוליאו ךסמה לע הציחל ידי לע ךילה .אטאטמה אטאטמ םע תחפטמה תכרבב םיקחוצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות