Colour Mix קחשמ

עבצ תבורעת (Colour Mix):

.םינוש םיעבצ לש םיהדמ םיעבצ חול ונביבס םיאור ונא ךא ,דוסי יעבצ ה .ותוא גישהל דציכ ודמלת וליפאו ונלש קחשמב םיעבצה תבורעת תא תיקלח .הזל הז ןיעל ץוחמ םג ומכ ,יאלמב אלמו לעמ ,תרגסמה תרוצ ,תרגסמה תר .םיעבצ בברעל ךירצ םייעבט םיעבצ רזחשל ידכ .לוגס = לוחכ + םודא ,קורי = בוהצ + לוחכ ,םותכ = בוהצ + םודא .ףלוגמה לצל לצה לא לצל ףתכ דויצה תלעפה תושירדב דומעל ידכ רצומה ם .תודוקנ ףוסיא ידי לע האצותה תא לבקו םייוצרה םילגעמה לע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות