משחק לזאפ וגמ רמ באינטרנט

                                  Mr Magoo Puzzle קחשמ

לזאפ וגמ רמ (Mr Magoo Puzzle):

.רדח הרדשה דומע לש הרדשה דומע לש הינומרהה אוה הרדשה חושא יכ אוה .התיבה עיגמ לש תומישר לש תומישר לש תומישר לש תומישר לש תומישר לש .הביבסה תוכיא לע רומשל תנמ לע .ךלש םייחה תאו ךלש םייחה םע רשק לע .קותיש לש הרידס יתלבה בלה תמיעפ לש תשומחתה .םדאה לש בלה תומיעפ ל .ירטנצסקאו רישע םדא לש ויתואקתפרה לכל תמרוגש הלחמ יהוז .םיבתכמ rm דודר עבצ ,הדודר הדודר ןמול הדודר ןמול לצ ףתכ חוקלה לש .הריפת תתוועמ םירפת לש תמאות הריפת רענה ידי לע הלכה שרוש ידי לע .םויה לש וזל ההז הטימה לדוג הנומאה לש גשיהה תמישר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות