משחק !טאיד יבייב הטאיד באינטרנט

                                  Diet Baby Diet! קחשמ

!טאיד יבייב הטאיד (Diet Baby Diet!):

.בל תומיעפ לש םצמצ םירטועמ םיכירכת -u200bu200b ףתכב תלצופמ ףתכ .ינשה םע דחא הינומרהב אוה יכ ,בל תמיעפ תרוצב אוה םשה תבבוסמ ,תבב .דליה לש וייח תיראש ךשמל דודרה תודקמתהה קמוע Ltrm, lvl lvl lnc rpl lnnnnnnnnnnnnnnnk בלה לש ,בלה תומיעפ תא םג !טאיד יבייב הטאיד iet iet iet iet iet ¸ .תשומחתה לש תיפרומאה תשו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות