משחק סוטמ דואמ דואמ באינטרנט

                                  Very Very Plane קחשמ

סוטמ דואמ דואמ (Very Very Plane):

.םהיבורק לש הקצה לובסל לוכי אל דורו סוטמ .סוטמה תא רייצש דורווה עבצה התיה רבד לכל הביסהו ,ונממ ונפ םלוכ , ... הכישנה לש הקיטנמורה לש הכישנה תכרב םע חורה ףותיש .סוטמ דואמ דואמ :תיאמצע הסיטב ךישממ רוביגה ,ץימא ,ץימא ברק סוטמ .הסיט ירושיכ חיכוהל ול רוזעל .קשנב דיוצמ היה אל סוטמה ,ןיידע קשנ ול ןיא .םהב שגנתמ אלו םילושכמ תוענמיה ,הכומנ המרב הסיט לע תוריהמב סוטל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות