משחק שאר וירטסימ ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spider-Man Mysterio Rush קחשמ

שאר וירטסימ ןמרדייפס (Spider-Man Mysterio Rush):

.ןמרדייפס לש םיביריה דחא אוה וירטסימ ןכוסמה לבנה .קרוי וינ ריעב םינוש םיגוסמ הלבח עצבמו וישוע תא תפסוא אוה םעפ יד .ריעה לע ותוא ססירו היזה זג איצמה םעפה Œ Œ € הדרוהה ינפל שארמ הבוגת אלל תימוקמ הפצפצ תרוגח הנוממה לש ומ .תקעוצ ביריה לש הינומרהב הינומרה התוא תא גישהל ידכ תומוהמה תרוצב .וקבדנש הלא לכ תא רזפל לק היהיש ךכ ,עשפמ םיפחב עוגפל הצור אל אוה .Spider-Man Mysterio Rush ב ןצינה לע םויאה תא סורהלו Mysterio תא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות