משחק 3 המאתה םיגד באינטרנט

                                  Fish Match 3 קחשמ

3 המאתה םיגד (Fish Match 3):

.םיה תיעקרק לע תשגרמ הקתפרה ואצמת בוש .לוקשו בושק ראשיהל ,תינויגה הרוצב בושחל ךלש תלוכיה תא ןוחבל ידכ .שרגמה לש םיכושחה םיחיראה לע םימקוממ רבכ םה ,םיינועבצ םי יבכוכ ם .םהל תחתמ חיראה עבצ תא תונשל ידכ רתוי וא השולש לש תורושב תודוסיה .לבגומ ןמזה יכ ,םש רמייט םג שי ,הרטמה תגשהב תומדקתה ןמזה לכ תואר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות