Tattoo Salon קחשמ

ןולס עוקעק (Tattoo Salon):

.םפוג לע םינוש םיעוקעק ושמתשה םיריעצ טעמ אל ,הנורחאל .הלאה תודובעה תא םיעצבמ םה םש ,ןולסב רטסאמכ דובעל ךירצ התא קחשמ .הלבקה קפלדב םכילא ועיגי םינוש םישנא .חוקלה לש רועה לע לוחי הז סופד רוחבל אוה תושעל ךירצ התאש ןושארה .רועה לע תיללצ ומכ ותוא ריבעהל ךרטצת ןכמ רחאל .רויצה לע םיעבצ ליחהל ולכות תדחוימ הביתכ תנוכמ ספות וישכע .חוקלה לש רועה לע עוקעק לבקת ,ךלש הדובעה תא םייסת רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות