משחק יתימא ברק הטברק באינטרנט

                                  Karate Fighter Real Battle קחשמ

יתימא ברק הטברק (Karate Fighter Real Battle):

.םמצע לע ןגהל ידכ םהירושיכ לכ תא אלמ ןפואב ןיגפהל ךרטצי קחשמה יתימא ברק ברק הט .םיביוא לש םלש אבצב םחליהל ןכומ אוה זא ,ולש קסעב בוט יכה אוה .ןימיב ןהו לאמש דצב ןה ,תומלש תוצובקב ופקתי לבא ,םחליהל ושקבי ,סקטב ודמעי אלו .זוגא ךותל תורוחשה תו'גנינה לכ תא לצפל היהי ץימא karateka תאו ותדובע תא השעי ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות