משחק הבילה תוקיטקט באינטרנט

                                  Tactics Core קחשמ

הבילה תוקיטקט (Tactics Core):

.ךלש בכוכ הירפמיאה תא תונבלו םינוש תכל יבכוכ לש חטשה ינפ לע םירחא םינקחש דגנ ם .ךתוא ףוקתל םילוכי םירחא םינקחש יכ ,הנגה חוכשל ךירצ אל התא יכ רוכז לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות