משחק טפירדה ךלמ באינטרנט

                                  Drift Kin קחשמ

טפירדה ךלמ (Drift Kin):

.קילחהלו קילחהל רישכמה לש ותלוכיב שומיש ךות תוריהמב םיבוביס עצבל תנמ לע ףחסה ת .ףחסיהל תופילאב תופתתשה ידי לע ךלש םירושיכה תא ןיגפהל ךל עיצהל םיצור ונחנא ,Ki .םיוסמ לולסמ ךרואל עוסנל ךרטצת ובש שיבכה תא הארתש ינפל .הקלחה ךותל תינוכמה תא קורזל תכלל ךרטצת יכ םיבוביס הברה היהי לולסמה .הסובת תיטמוטוא בשחיי התא זא יכ ,דחא בבש ליפהל אל רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות