משחק באינטרנט

                                  Crazy Racer קחשמ

(Crazy Racer):

.םידשה תא ףוחדל תוריהמ םיסונוב ,ףסכ לש תויקש ףוסאל .הלא םיינוציק םיאנתב רתוי םאתומ ותוא ךפוהש המ ,תינוכמה תא בואשל לוכי התא ,םירה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות