משחק באינטרנט

                                  Iron Fury קחשמ

(Iron Fury):

.לזרב םעז ךותל קומע ךלוה ימ לכ רעני םיקנט ברקה .תילנידרק הלועפ טוקנל בייח התא ,שואיי לא .ביואה לש תרבגומ הצצפה תא ליחתהלו ךילא םיעיגמ אל םיביריה לש םיעילקה תא ךכ ,ויש .םהב ינלטק ןעטמ לש הדמרא ררחשמ התאש ינפל ןבא תורדג ירוחאמ רתתסמ אל ביואה לש הק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות