משחק באינטרנט

                                  Take It Away קחשמ

(Take It Away):

.עדוי םלוכל קיזמ אוה ןושיע יכ הדבועה .הזה קסעה תא קיספהל טילחה ןשע לש םיבהלנ םיבבוח לש קנע אבצ ךכמ האצותכו ,המצוע ב .םייתסי קחשמה ,שולשמ רתוי עגעגתמ התא םא ,תוירגיס תחקלו םיררועתמה םיידיה לע הפצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות