משחק םסק םיבכוכ באינטרנט

                                  Star Magic קחשמ

םסק םיבכוכ (Star Magic ):

.חדקאב שמתשהל ,הז תא תושעל ידכ םיינועבצה םירודכהלכמ חולה תא תוקנל .רודכהלש עבצההיהי המ תוארל לוכי התאש הז לע .עבצה ותואל םיבורק םירבד השולש תוחפל ףוסאלו ןווכל קר ,הקירז לזמעצבל ידכ .קיודמה טיהללריקהמ םיטשוקירב שמתשה .דיספהל ןוכיס םייקו,ולפי םירודכה לכולבגומ ןמז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות