משחק Intellitanks באינטרנט

                                  Intellitanks קחשמ

Intellitanks (Intellitanks):

.םינורחאה םייאבצה םישודיחה דיוצמ ,ןפוד אצוי ינרדומה קנטה לש םיפונמה ירוחאמ בשו .םימושיר בונגל ידכ ביואה לש םירייס ידי לע עוגיפ עצוב ,המחולל דויצ חותיפב תקסוע .םהלש רוחשה קסעה תא אלמל אל ןיינבל וסנכנ אל םיביריה דועב ,םירייסה לש חטשה תא ת .סיבהל ידכ תורילו ביואה לש ןוויכב קנט עולה תא ןווכל !לועפל ,םיקורי םירודכ ףוסאל ךירצ התא ,םיקנט ןוירש קזחל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות