משחק רפייט באינטרנט

                                  Typer Racer קחשמ

רפייט (Typer Racer):

.ךתוא ףוקתל לחה קנע שחנשכ ,קוניצה ףס תא תיצח דימ .ןבאה תלוספ תחתמ שממ ךתוא רובק איהש דע קזח סרא הלש תודחה םיינישה ינפמ ךמצע לע .דיתעב רהזיהל ,ןושארה רמושה םע רדתסמ התאש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות