משחק הכרדה םיקנט באינטרנט

                                  Tanks Tutorial קחשמ

הכרדה םיקנט (Tanks Tutorial):

.ךלש ביואה תא סיבהל תוסנלו הלאכ םיקנט המכ קודבל ולכות םויה .ךתוא תוהזל לוכי אל אוהש ךכ ,ביואה תא לבלבל הסנמ ,םשמ תוריל םינבמ ירוחאמ אבחתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות