משחק קרס תמחלמ באינטרנט

                                  Idle War קחשמ

קרס תמחלמ (Idle War):

.םתדלומ לע ןגהל ורבע קשנ םהל שיש הלאו םכצרא תא ופקת המחלמ תזרכה אלל ביואה תוחו .ליגר דיצ הבור םכל ןיא יכ םוקמהמ זוזל םילוכי אל ,םכלש רפכב םיבשוי םתא קר .ביואה םע םחליהל יוכיס לכ ךל שיו ךלש םיידיב אצמנ בצמה לכ ,ןכבו .גרדשל ןכמ רחאל קרו ףוסאל שי רשא ,חדקאה לש םינטק םיקלח םה םכתושרל .ןוגה קשנ לבקל ךל ועייסי רשא ,ףסכ לש שורדה םוכסה תא ףוסאל ידכ Walther גתומה לש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות