משחק גאפ באפ באינטרנט

                                  Pug Pub קחשמ

גאפ באפ (Pug Pub):

.גאפ באפ םשב טפול באפ חתפ יבוד המזוי לעב םע תויחל ,חמש הריס .יחוור ותוא ךופהלו ךלש קסעה תא חתפל ךירצ התא ,דואמ רצק ןמז ךותב .םייח ץימ ול עיצהלו רבל רובעל ידכ וילע ץחל ,ןיינבב עיפומ ןושארה רקבמה עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות