משחק / םילגלג לע ברקה באינטרנט

                                  Battle Wheels קחשמ

/ םילגלג לע ברקה (Battle Wheels):

.ותוא שובכל תכלל ססהמ אל התאו םיסונמ םיבכור לבקל ןכומ םילגלג ברק ץורימ עונפוא .הארמה תולועפ ידי לע תטלשנ תינוכמה ,הזמ ץוחו ,רצ ןבא ךובמ ךרד עוסנל ךירצ התא ק .וישכע ליחתהלו ךמצע תא ךושמל ,תובכל אל .טוונל ךל רוזעת ךסמה לש ןוילעה ילאמשה דצב תמקוממה ביתנה תפמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות