משחק .המיחל רוזא less באינטרנט

                                  Combatzone.io קחשמ

.המיחל רוזא less (Combatzone.io):

.Combatzone קחשמה io קחשמה הזה קחשמה תא חצנל ידכ תודוקנ ףוסאל תכללו ךלש קנטה לע בשוי התא ובש ,קנ .םימחול םע תיאשמב הוולי ךלש ןיירושמה בכרה .ואולמב ךל navalyet ו םירוחב לש התיכ רוחבל היהי הז תרחא ,תיאשמה תא חוכשל אל ,ב .םהילע םיזגפ איצוהל ךירצ אל התא ,םילחז םע םיבירי לש יח חוכ לע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות