משחק סול באינטרנט

                                  Los Invasores קחשמ

סול (Los Invasores):

.חטש יצ ביואה לש הליעפ הפקתה תחת ךלש תוניפסה דחא ללחה תא רוקחל .םדקתהל ךל ףנפני ימ םידגנתמה תא סורהל ךירצ התא ,ךלש סיסבל עיגהל םישק םיאנתב דו .ביואה תוינוא םע דדומתהל ,הלש קשנה םג ומכ ,הניפסה לש ןורמתה תלוכי שמתשה .םתוא סורהל תוריהמב תעבטה ךותל ךתוא וחקיי םה תרחא תאז רשפאת לא.םיפגאה ןמ ךתוא .לסוח םיביואה ןמ םיטירפ רוחבל ךילע ,ךלש ברקה ךלהמב .Los Invoresores קחשמה לש םויסה תדוקנל עיגהל םיביריה לכ תא סיבהל לגוסמ תויהלו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות