משחק 2000 רוטלומיס ףורגיא רוטלומיס באינטרנט

                                  Boxing Surgery Simulator 2000 קחשמ

2000 רוטלומיס ףורגיא רוטלומיס (Boxing Surgery Simulator 2000):

.Boxing ףורגיא 2000 רוטלומיס לש םוירוטידואל סנכנ התאש עגרב הז תא תוארל תולקב ה .שדח בבס ינפל טלתאה םוקישב קלח תחקל ךרטצת ,טפושה םיינש לע השק קבאמ לש בהלנ ץיר .טואאקונ הכמ ולש הרחתמה טועבל םיקילק תרזעב ףרגאתמ רוזעל ,ליחתמ ברקה עגרב .חותינ תלחה ,ךרוצ שי םאו ,ךלש םחול לש םיעצפב לפטל יאדכ ,הרצק הקספה ךלהמב ,סט ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות