Deliver Pro קחשמ

Pro קפסל (Deliver Pro):

.הכירצ ירצומ תרציימ רשא ,Deliver Pro דואמ םסרופמה לעפמה לש ינכמ עוסמ לע ןיעטמ .זרא הרוחסה םע תולגעה תא אלממו ךלש הדובעה םוקמב דמוע התאש הדבועב קסוע התא םוי .ןוסחא רדחל ןכמ םירבעומ רשא ,תולודג תובית שרופ התא םימיוסמ םישגמב .תוזוראה לדוגב ןטק מ םילדגמ ספוט התא ,םירחא םיחטשמ ב .ילאמשו ןימי דצב תובית תא זוראל עוסמה תא תוריהזב עצב .רחסמה חטשמ לע ותוא ךילשמ התאש עגרב וצצופתי יכ הצצפ םירהל תועטב אל דואמ רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות