משחק שדחמ דלונ וירמ רפוס באינטרנט

                                  Super Mario Reborn קחשמ

שדחמ דלונ וירמ רפוס (Super Mario Reborn):

.תולק תומישמ לש אלמ טס הלש תיחצנ הקיפרג םע ךתוא םיהדהל רשא ,Reborn וירמ רפוס ל .Bowser לש סרה תא שפחלו ולש היירטפה תכלממב תובר תוצלפמ םע םחליהל הסנמ ,םירחא ם .םימיוסמ תנמוימ הבוגת ךל שי םא ,תחא המישנב ריבעהל ןתינ רשא ,תומר הנומש ליכמ תו .שארה לע הציפק תרזעב תוצלפמ סורהל לוכי התא .ךלש עובקה עסונה שי רשא ,רהמ ץורל וא רפוס הציפק רוזעי עיבגה תא תחקלו לגדה לע ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות