משחק באינטרנט

                                  Bowling קחשמ

(Bowling):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע