Super Sniper קחשמ

סופר צלף (Super Sniper):

העבודה של צלף היא מאוד מסוכנת וקשה. נסה לירות את כל האויבים ולהישאר בחיים. שמרו על עצמך ועל החיים שלך!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות