משחק 2 ריעה ילש יטיס וגל באינטרנט

                                  Lego City My City 2 קחשמ

2 ריעה ילש יטיס וגל (Lego City My City 2):

.תוליגר םירעמ הנוש הניא וגל ריע הז הכירצ הרטשמהו ריעב רדסה לע רומשל ידכ .םימה ינפ לע תוערפה עונמל ידכ תיחרכה איה תימי הרטשמהו ףוחב תמקוממ וגל ריעב ,םי .חול לע םתוא תחקל ,ןפודה יאצוי םיפצה ינקתמ רובעל םיפידעמ םה ,יריפמ ושפח .תוציפק ספספל אל םיעלס םע תויושגנתה עונמל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות